Kristendommens retorik

399,00 kr.
Kristendommens retorik – Den kristne digtnings billedformer
Gyldendal, 2009, 544 sider
ISBN 9788702078213

Kristendommens retorik indgår i storværket BILLED-SPROG om billedsprog i den kristne tradition.

De resterende bind:
Thomas Kingo - Barok, enevælde, kristendom (andet bind)
H.A. Brorson - Pietisme, meditation, erotik (tredje bind)

Den kristne tradition er rig, fantasifuld og mærkværdig. På de mest forundrende måder overstiger den al moderne normal forstandighed. Hvad der i nutiden diskuteres som kristendom, er kun en lille snip af en kæmpemæssig og billedrig verden, der på mange måder er ved at lukke.

KRISTENDOMMENS RETORIK – den kristne digtnings billedformer
forsøger at åbne og optegne de mange linjer, der fører fra de bibelske skrifter op igennem 2000 års europæisk tradition. Det gælder især fortolkningen af Bibelens mange billeder og deres lange efterliv i europæisk og dansk digtning. Billedkunst, litteratur, teologi, retorik anskues som dele af samme helhed, og bogen forsøger at åbne veje igennem det store stof. Den vil tjene som introduktion til kristendommen, et stort anlagt forsøg på at bryde den store kode og læse sig dybt ind i det, som er de kristne kulturers vigtigste forudsætning.