Kristi opstandelse - ny udgave

169,95 kr.
Eksistensen, 2016, Hæftet, 196 sider
ISBN 9788741001425

Ny revideret udgave

På dansk foreligger nu i bogform en samlet eksegetisk og systematisk-teologisk fortolkning af budskabet om Kristi opstandelse.

Kristi opstandelse – sprog og virkelighed inddrager religionshistorisk materiale, som kaster tankevækkende nyt lys over opstandelsesforestillingerne på Jesu tid.
Bogen leverer opklarende fortolkninger af de centrale nytestamentlige opstandelsestekster og udvikler i forlængelse af Paulus og Luther en ’legemets teologi’, der blandt andet forklarer, hvorfor Kristi opstandelse ikke kan tænkes uafhængig af kirken og dåben, nadveren og gudsbilledet. Og så indeholder bogen derudover en skarp kritik af en fysisk-biologisk opfattelse af opstandelsen.

Bogen henvender sig til alle med interesse for teologi, bibelfortolkning og den kristne tro.


Omtale

 en både sammenhængende og læseværdig fremstilling, der på overbevisende måde demonstrerer, hvordan et strengt fysikalistisk begreb om opstandelsen i grunden er en indsnævring af gudsbilledet

 Jens Bærentzen, Weekendavisen

en gennemarbejdet, dybt reflekterende og højst inspirerende fremstilling

Torsten Dam-Jensen, Den Korte Avis