Kristisk Forum nr. 145

159,00 kr.
Kristisk Forum nr. 145 – Tema: Religionsteologi i praksis
Eksistensen, 2016, Hæftet, 136 sider
ISBN 0106-6749-0145

Folkekirke og Religionsmøde har i det forgangne år inviteret præster i folkekirken til at deltage i et refleksions- og skriveforløb under temaet “teologi fra neden”. Formålet har været at identificere de udfordringer, om den stigende flerreligiøsitet medfører for sognekirken og for præsten.

I alt bidrager 14 præster med artikler i dette nummer. Det religionsteologiske tema skal gennemgående forstås bredt: Det handler om kristendommen over for andre  religioner, livstydninger, realitetsforståelser, kulturelle trosforestillinger og endda andre fremmedartede udgaver af kristendommen selv. Et par artikler behandler mere overordnet præstens rolle i den flerreligiøse kontekst.

Artikelrækkefølge:

Nikolaj Frøkjær-Jensen
Dåb til dobbelt religiøs identitet    

Anne Torpegaard Dolmer
Verdensmiddag i Brande    

Jens Carl Moesgård Nielsen
Præsten som interreligiøs medborger    

Lene Thiim
Undervisning, forkyndelse og religionsmøde    

Tove Bjørn Jensen
Mission og dialog i et multikulturelt folkekirkesogn    

Maria True
Afrikanske migrantmenigheder – inspiration og udfordring     

Dinna Jørgensen
Hinduistiske dåbsforældre    

Jens Dammeyer
Folkekirken og “åndernes verden”    

Tom Friis
Reinkarnation og kristendom – side om side     

Julie Damlund
Fælles i Kristus    

Rikke Juul
Dåb i privaten    

Birte Jacobsen
Børnekonfirmandundervisning – også for ikke-døbte?     

Vagn Folkerman
Velsignelse af hus og hjem    

Kirsten Münster
Interreligiøs krisemarkering    

Peter Lodberg
Lokal teologi