Kristus-begivenheden

150,00 kr
Kristus-begivenheden – En tolkning
Eksistensen, 2023, Hæftet, 131 sider
ISBN 9788741009773

I denne bog ser Johannes Værge på den samlede fortælling om Jesus af Nazareth, hans entré i verden, hans virke, hans død og det, der fulgte.

Det sker med et kritisk blik på den kristendomstolkning, der fremhæver Jesus’ død som det offer, der skulle til for at ændre forholdet mellem Gud og menneskene. Jesus ofrede ganske rigtigt sit liv, han døde for den sag, han var sat i verden for. Hans død indgik i det samlede forløb, men ikke for at ændre noget hos Gud. Hvad Gud ville, kom til udtryk, da han lod sin vilje og nyskabende kraft inkarnere i Jesus fra Nazareth. Dét var det store nybrud.

Jesus stod frem med ord og handlinger som udtryk for, at Gud aktivt er gået ind i et nyt samkvem med menneskene. Gud afskrev det, der stod mellem ham og menneskene; tilgivelsen er den røde tråd i det, Jesus gjorde og sagde på Guds vegne. Et beskadiget forhold skulle heles, en ny pagt oprettes. Det skete ikke på grund af nogen offerhandling, men ud af et overskud hos Gud.