Kristus-begivenheden

150,00 kr.
Kristus-begivenheden – En tolkning
Eksistensen, 2023, Hæftet, 131 sider
ISBN 9788741009773

I denne bog ser Johannes Værge på den samlede fortælling om Jesus af Nazareth, hans entré i verden, hans virke, hans død og det, der fulgte.

Det sker med et kritisk blik på den kristendomstolkning, der fremhæver Jesus’ død som det offer, der skulle til for at ændre forholdet mellem Gud og menneskene. Jesus ofrede ganske rigtigt sit liv, han døde for den sag, han var sat i verden for. Hans død indgik i det samlede forløb, men ikke for at ændre noget hos Gud. Hvad Gud ville, kom til udtryk, da han lod sin vilje og nyskabende kraft inkarnere i Jesus fra Nazareth. Dét var det store nybrud.

Jesus stod frem med ord og handlinger som udtryk for, at Gud aktivt er gået ind i et nyt samkvem med menneskene. Gud afskrev det, der stod mellem ham og menneskene; tilgivelsen er den røde tråd i det, Jesus gjorde og sagde på Guds vegne. Et beskadiget forhold skulle heles, en ny pagt oprettes. Det skete ikke på grund af nogen offerhandling, men ud af et overskud hos Gud.

 


Omtale

"Johannes Værge er en lærd mand i ordets bedste betydning. Dybt inde i de bibelske skrifter, kirkehistorien, salmeskatten og den klassiske teologi. En kender af nutidige teologer og andre tænkere. En velskrivende og engageret formidler. Han har noget på sinde, og han folder det overbevisende ud gennem bogens kapitler (...) Bogen er en teologisk perle og dermed også en brugsbog for prædikanter."

Præsteforeningens Blad

 

"Værge har skrevet en god, lærd bog, der påpeger noget meget væsentligt, at der findes andre bibelske tolkninger af forsoningslæren end den, der udelukkende fokuserer på offeret på korset. En indsigt som er relevant, og måske sågar provokerende i nogle kirkelige miljøer. På den måde åbner Værge op for en til alle tider central debat, med sin løsning på verdenshistoriens største gåde – korsets."

Kirke.dk

"På tværs af bogens syv korte og overskuelige kapitler tager Værge kyndigt og reflekteret læseren ved hånden i vandringen gennem et omfattende tekstligt materiale. Man kommer sandelig vidt omkring på ganske få sider. Bogen er veltilrettelagt og velskrevet."

Dansk Teologisk Tidsskrift

"For hver bog er Værge blevet mere skarp i skriften – får sig skrevet ind til kernen i det budskab, han brænder for (...) Igennem alle kapitlerne folder Værge sin store viden velvilligt ud til læserne – alene af den grund er bogen læseværdig (...) Bogen kan stærkt anbefales til religionslæren."

Fagbladet Religion