Kritik og tro - E-bog

89,95 kr.
Kritik og tro - E-bog – Hume, Kant, Nietzsche og Wittgenstein
Eksistensen, 2015, E-bog, pdf, 118 sider
ISBN 978 87 7457 741 6

Med denne bog introduceres David Humes, Immanuel Kants, Friedrich Nietzsches og Ludwig Wittgensteins religionsfilosofi i sammenhæng med fire tekster af samme filosoffer.

E-bog - PDF-version

Links

Bogens indføringer udreder teksternes indhold og forudsatte idéer. Herved gives der eksempler på fire indflydelsesrige filosofiske positioner, der har bidraget til religions vigende indflydelse i moderne tid og anvist veje for en genbeskrivelse af religion og religiøs tro. Bogens indføringer og tekster udgør et oplæg til en videre samtale i og om spændingsfeltet mellem religions­kritik og religionsrekonstruktion.