Kritisk Forum nr. 128

159,00 kr

Tema: Med Gud i Krig?

Hvad gør det ved vores militære og nationale selvforståelse, at vi er en nation i krig? Hvad gør det ved vores måde at tænke forholdet mellem kristendom
og krig på? Vi vil særligt søge at belyse det sidste gennem en række artikler, der på forskellig vis tager forholdet mellem kristendom og krig til diskussion.

Indeholder artikler af:

Hans Vium Mikkelsen 
Værnspræstens embedsforståelse og opgave i krig

Jesper Svendsen
Rapport fra Afghanistan

Nils Terje Lunde
Feltprestkorpsets identitet og integritet

Svend Andersen
Krig, magt og kristendom – fra et luthersk perspektiv

Morten Dige
Retfærdig krig – virkelighed, ideal eller utopi?

Kåre Egholm Pedersen
Værnemagt

Jesper Stange
Make love – not war

Peter Skov-Jakobsen
Krig og den nationale selvforståelse