Kritisk Forum nr. 131

Tilbudspris 10,00 kr Normalpris 159,00 kr

Tema: Kirke og demokrati

Artiklerne i dette nummer handler om det teologisk holdbare og sekulært gangbare kirkelige beslutningsdemokrati. En række bidragydere, som har erfaring med kirkelige og sekulære demokratidrøftelser fra en primært dansk/nordisk men også en videre europæisk virkelighed peger på de særlige udfordringer, kirkeligt demokrati giver os: Hvordan håndterer man fx teologiske uenigheder demokratisk? Kan man overhovedet afgøre teologiske spørgsmål gennem demokratisk drøftelse og håndsoprækning? Eller afgøres sådanne spørgsmål bedst gennem bøn og teologiske refleksioner? 

Indeholder artikler af:

Trond Skard Dokka
Om makt i kirka – et norsk perspektiv

Knut Andresen
Råd og embete i Den norske kirke i dag

Urban Claesson
Demokrati och identitet i dansk och svensk folkkyrka – två olika historier

Birgitte Stoklund Larsen
Anmeldt til domkapitlet

Susanne Gregersen
Kirkehistoriske betragtninger over kirkelige beslutningsformer

Christian F. Rostbøll og Hans Boas Dabelsteen
Valgdeltagelse og demokratisk legitimitet