Kritisk Forum nr. 134

Tilbudspris 10,00 kr Normalpris 159,00 kr

Tema: Tavshedspligten

Præsters tavshedspligt er de senere år blevet genstand for fornyet opmærksomhed og diskussion. Det skyldes, at lovgivning om underretningspligt
har medført, at præster i bestemte situationer ikke kan indfri den forventning om fuldstændig tavshed, præsten hidtil har været mødt med. Når
det gælder mistanke om svigt af børn, har præster som alle andre pligt til at underrette myndighederne. Og diskussionen har vist, at spørgsmålet om
tavshedspligt forbinder sig med samfunds- og menneskesyn.

Diskussionen om fortolkningen af den lovgivning, som gælder området, har således afsløret, at præsters tavshedspligt altså ikke alene er et juridisk
anliggende. Spørgsmålet har foruden retlige perspektiver tillige teologiske, etiske og samfundsmæssige.

Indeholder artikler af:

Peter Christensen
Om præsters tavshedspligt

Bodil Abildgaard
Tavshedspligt for præster

Elmo Due
Tavshed er guld

Mats Nyberg
Prästens tystnadsplikt i Sverige

Johannes Henning Jensen
Hvad der er sagt i fortrolighed, skal bevares i fortrolighed

Peter Birch
Med Big Brother hos lægen

Ole Jensen
Talens åbenhed og intellektuel redelighed

Eberhard Harbsmeier
Næstens gode navn og rygte

Elmo Due
Tavshedspligt, dilemmaer?