Kritisk Forum nr. 138

Tilbudspris 10,00 kr Normalpris 159,00 kr
Eksistensen, 2014, Hæftet, 84 sider
ISBN 0106-6749-138

Tema: Gud bag tremmer

Dette nummer sætter fokus på de kristne kernebegreber. Vi er rykket ind bag fængselsmurene for at lade evangeliet møde helt specifikke erfaringer af at være skyldig, at blive straffet, at sidde i fangeskab, at håbe på en tilgivelse. Ud af mødet med virkeligheden skulle begreberne gerne slibes til og de teologiske klicheer slibes af. 

De følgende fire artikler er blevet til i mødet med indsatte. Det er en nedslående kendsgerning, at en fængselsdom nemt bliver en efteruddannelse til yderligere misbrug og kriminalitet efter endt afsoning. Men heldigvis er der grøde i fængselsvæsnet. Den religiøse dagsorden er vendt tilbage. Fængselspræsten mødes med store forventninger.

Indeholder artikler af:

Mikkel Christoffersen
Forsoning i fængsel: Inkarnation og tilgivelse i den kristne forsoningslære

Peter Fransen
Straffens historie set i statsmagtens optik  

Marianne Gaarden
“Noget, der er større end os”  

Susanne Christiansen
Fra selvudvikling til selvafvikling – om de tolv trin og den åndelige rejse   

Anne Louise Hanson
Når straf bliver til omsorg    

Erik Adrian
Liber daticus – fra en fængselspræsts hverdag