Kritisk Forum nr. 140

Tilbudspris 10,00 kr Normalpris 159,00 kr

Tema: Virksomhedsteologi.

Hvad er der blevet af Grundtvigs tillidsfulde tro på “et jævnt og muntert, virksomt liv på jord”? Munterhed er ikke det første, der falder i øjnene ved det moderne arbejdsliv. Det er snarere stress og udbrændthed. Arbejdet har større betydning end nogensinde før i forhold til identitet og mening. Sociologer taler om det grænseløse arbejde. Mange tager arbejdet med hjem, også i weekenden. Fænomener som stress og udbrændthed tyder på, at vi nærmer os en overophedning. 

Men hvordan holder man sig fysisk og sjæleligt sund og rask (og munter!) som medarbejder i dag? Man dyrker yoga. Man får ordineret lidt meditation og et kursus i mindfulness af sin leder, hvis man føler sig stresset. Teknikker fra den østlige spiritualitet har erobret vores arbejdspladser, mens Grundtvig og den kristne tradition ikke forventes at have noget at byde ind med. Kan det virkelig være rigtigt?

Indrømmet: Den østlige spiritualitet kan noget, som en traditionel folkekirkekristendom har svært ved. Den arbejder metodisk. Den rummer nogle konkrete teknikker. Den er operationel og kan derfor nemt integreres i HR-afdelingens værktøjskasse. I modsætning til kristendommen, som er metodesvag, hvis ikke nærmest metodeløs.

Teologisk: Metoder til frelse er gerningsretfærdighed. Gud lader sig ikke bemægtige af noget menneskeligt uden at forvandles til en afgud. Den teologiske automatpilot afviser nemt den østlige spiritualitet. Men har teologien ikke mere at komme med end kritik?
Kunne der ikke i kristendommen ligge et konstruktivt bidrag ind i et moderne arbejdsliv? Kunne en kristen spiritualitet, så metodesvag den end er, ikke også være en resurse på arbejdspladser?

Historisk har den kristning tro og tænkning haft dybtgående indflydelse på vores forhold til arbejde og ledelse. Tænk bare på munkevæsen og klosterregler, på Luthers tanker om kald og stand, på Webers teorier om protestantisme og kapitalisme, på andelsbevægelserne og grundtvigianismen. Hvis teologer og præster fortsat vil prætendere at sige noget væsentligt om mening, ligger der et uomgængeligt kald her. 

 

Tommy Kjær Lassen Virkesomhedsteologi 4
Martin Herbst Ledelse i spændingen mellem værktøj virkelighed 20
Interview med Kirstine Andersen Kierkegaard og ledelse 34
Christina Busk Ledelsens integritet 45
Keld Hvolbøl Corporate religion eller kald og stand 50
Anne Marie Pahuus Det skal give mening 59
Steen Skovsgaard Refugiet Lolland-Falster – Folekekirkelig erhversretræter og etikkonferancer 72
Lene Wadskær Virksomhedspræster – erfaringer fra Roskilde Stift 79
Helle Christiansen Virksom/Uvirksom – Først og fremmest menneske 84

Der står desværre fejlagtigt  Sorg i teologisk perspektiv som titel på nummerets omslag.