Kritisk Forum nr. 149

Tilbudspris 10,00 kr Normalpris 159,00 kr
Kritisk Forum nr. 149 – Frivillighed i folkekirken
Eksistensen, 2017, Hæftet, 78 sider
ISBN 01066749

Redaktørerne af dette nummer af Kritisk Forum, Birgitte Graakjær Hjort og Jacob Bech Joensen, beskriver i nummerets forord, hvordan de ønsker at bidrage med nuanceringer og nye indsigter til den refleksion over og udvikling af frivilligt arbejde, som foregår rundt om i sognene. Gennem syv artikler bliver frivillighedens aspekter belyst fra både teoretiske og empiriske vinkler, inden en ottende, afsluttende artikel omsætter nogle centrale pointer til konkrete punkter til drøftelse i menighedsrådene. Sigtet med denne opbygning er, at artiklerne dermed kan virke som både inspirationskilde og arbejdsredskab.

Kritisk Forum nr 149 indeholder følgende artikler:

Elof Westergaard:
"Fire betragtninger om frivillige i Folkekirken"

Birgitte Graakjær Hjort:
"Hvem er de frivillige?" 

Morten Frederiksen:
"Hvem stopper og hvem starter?"

Mette Hjære og Helene Elisabeth Dam Jørgensen:
"Kirker og kommuner i samarbejde om fællesskab og velfærd" 

Eskil S. Dickmeiss:
"Fra frivillighed til delagtighed" 

Kirsten R. Laursen:
"Hvorledes finde de bedste vækstvilkår for frivilligheden i menigheden?"

Birgitte Graakjær Hjort:
"Vi leder efter frivillige – men vi siger det ikke til nogen!"               

Jacob Bech Joensen:
"Fra tanke til handling"