Kritisk Forum nr. 153

Tilbudspris 10,00 kr Normalpris 159,00 kr
Kritisk Forum nr. 153 – Kirken i byen
Eksistensen, 2018, Hæftet, 84 sider
ISBN 0106-6749

"Hvad tilfører kirken byen, som byen ikke kan være foruden? Er kirken en del af byplanen? Hvem er det, der rejser spørgsmålet om kirkens plads i byplanen? Giver bygningen noget tilbage til byen, for den plads den optager? Og er svaret en bygning?" De spørgsmål bliver stillet og søgt svaret på i dette nummer af Kritisk forum for praktisk teologi.

Kritisk forum nr. 153 indeholder følgende artikler:

Henning Thomsen:
"Kirken som samtidighed"

Peter Lodberg:
"Troen i byen"

Lars Buch Viftrup:
"Kirkerum, byrum og himmelrum"

Line Marschner:
"Åndelige tankstationer"

P.H. Bartholin:
"Kirken i den postindustrielle by"

Asta Gyldenkærne:
"Stedets folkekirke"

Esben Thusgård:
"Byen tilhører dem, der tager den til sig!"

Jens Andrew Baumann:
"Ændringer i bykulturen - ændringer i kirkekulturen?"


Omtale