Kritisk Forum nr. 153

159,00 kr
Kritisk Forum nr. 153 – Kirken i byen
Eksistensen, 2018, Hæftet, 84 sider

"Hvad tilfører kirken byen, som byen ikke kan være foruden? Er kirken en del af byplanen? Hvem er det, der rejser spørgsmålet om kirkens plads i byplanen? Giver bygningen noget tilbage til byen, for den plads den optager? Og er svaret en bygning?" De spørgsmål bliver stillet og søgt svaret på i dette nummer af Kritisk forum for praktisk teologi.

Kritisk forum nr. 153 indeholder følgende artikler:

Henning Thomsen:
"Kirken som samtidighed"

Peter Lodberg:
"Troen i byen"

Lars Buch Viftrup:
"Kirkerum, byrum og himmelrum"

Line Marschner:
"Åndelige tankstationer"

P.H. Bartholin:
"Kirken i den postindustrielle by"

Asta Gyldenkærne:
"Stedets folkekirke"

Esben Thusgård:
"Byen tilhører dem, der tager den til sig!"

Jens Andrew Baumann:
"Ændringer i bykulturen - ændringer i kirkekulturen?"


Omtale