Kritisk Forum nr. 154

159,00 kr
Kritisk Forum nr. 154 – De nye præster
Eksistensen, 2018, Hæftet, 82 sider

"Der kommer hele tiden nye præster til, det er der ikke noget nyt i. Tilskyndelsen til at lave et temanummer om de nye præster er imidlertid de forandringer, som i øjeblikket finder sted i forbindelse med de nye præsters vej ind i embedet. Dels er der efterhånden opstået ikke så få nye typer af præstestillinger og dels har folkekirken fået en ny præsteuddannelse i det forgangne år.

Vi håber, at dette nummer af Kritisk forum for praktisk teologi vil bidrage til at kaste lys over de aktuelle forhold, som nye præster møder i forbindelse med deres første ansættelser."
- Karina Juhl Kande og Kjeld Slot Nielsen i nummerets forord

Kritisk forum nr. 154 indeholder følgende artikler:

Karina Juhl Kande:
"Indledning"

Line Revsbæk:
"Organisationsteoretiske betragtninger om medarbejdermodtagelse"

Thomas Reinholdt Rasmussen:
"De nye præsters situation"

Kirsten Donskov Felter:
"Embedssyn og mødet med virkeligheden"

Birgitte Graakjær Hjort
"Præsters jobadfærd - mellem anekdoter og spørgeskemaer"

Karine Juhl Kande og Anita Hansen Engdahl:
"Ny præst"

Charlotte Locht og Elof Westergaard:
"Mentorordningen set fra en mentors og en biskops perspektiv"

Pernille Nærvig Petersen og Anna-Sofie Arendt:
"Nye præster og konfirmationsforberedelsen"

Christiane Gammeltoft-Hansen:
"Mellem fortrolighed og forandring"