Kritisk Forum nr. 160

Tilbudspris 10,00 kr Normalpris 159,00 kr
Kritisk Forum nr. 160 – Dåb
Eksistensen, 2020, Hæftet, 108 sider
ISBN 0106-6749

Dåben er til debat i Den danske Folkekirke. Med dette temanummer om dåb har vi ønsket at bidrage til debatten og stille skarpt på nogle af de problemstillinger og udfordringer, der siden udgivelsen af rapporten Dåb og nadver i 2019 er kommet frem i den folkekirkelige drøftelse.

Dåbsdebatten handler ikke kun om faldende dåbstal og forældres motivation for at vælge dåben til eller fra. Den handler også om dåbsritualets form og om den teologi, der ligger bag det nuværende dåbsritual. De forskellige syn på dåb, der er repræsenteret i debatten, spænder tilsyneladende lige fra ønsket om større eller mindre sproglige og liturgiske revisioner – med en større eller mindre grad af autorisation – til behovet for mere gennemgribende teologiske nyfortolkninger. Sidstnævnte har at gøre med gudsbegreb, menneskesyn, tro- og syndsforståelse, sakramenteteologi m.m. De teologiske og liturgiske diskussioner, der i det 20. århundrede var forbeholdt nadveren, synes altså nu med en vis forsinkelse at være nået til dåben.

Karen Marie Leth-Nissen:
Traditionen til forhandling          

Birgitte Graakjær Hjort:
Når dåben ikke længere er en selvfølge

Jan Nilsson:
Én tro, én dåb, én Gud

Anders Holm:
Konservativ, men liberal

Niels Henrik Gregersen:
En dåbsteologi for uperfekte mennesker med en ufærdig tro

Johanne Stubbe Teglbjærg Kristensen:
Synd, død og børn

Christine Svinth-Værge Põder:
Kristus som det eneste sakramente