Kroppens teologi - teologiens krop - E-bog

179,95 kr.
Eksistensen, 2011, E-bog, pdf, 360 sider
ISBN 978 87 7457 609 9

Kroppens teologi - teologiens krop er et teologisk bidrag til diskussionen af de svar, som politik, kultur og videnskab i dag giver på spørgsmålet om kroppen. Bogen forsøger at problematisere nutidens ensidige krops- og kropslighedsopfattelser og samtidig at problematisere en teologi, der ikke på en eller anden måde forholder sig til disse opfattelser.

E-bog - PDF-version

Emneord
GudStudiemateriale
Links

Forfatterne til denne antologi er alle forskere ved Afdeling for Systematisk Teologi ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet.


INDHOLD

Mennesket
Angst og intim fremmedhed - teologi, naturalisme og krop
- René Rosfort

Krop og psykoteologi - menneskets traumatiske overskud
- Mads Peter Karlsen

Krop og selv - om inkarneret fejlbarlighed
- Arne Grøn

Menneskets u-synlighed - krop, gudbilledlighed og kristomorfi
- Claudia Welz

Kærlighed og krop - den problematiske seksualitet
- Pia Søltoft

Krop og sansning - forståelseshoristonter for opstandelsestro
- Jakob Wolf

Gud
Jesu krop - det udvidede legeme
- Niels Henrik Gregersen

At være i Kristus - krop og guddommeliggørelse
- Lars Sandbeck

Krop og treenighed - om Guds væsen
- Carsten Pallesen

Håb og dom - kroppen som udfordring
- Johanne Stubbe Teglbjærg

Kirken
Krop og ånd i kristen praksis - et socioteologisk perspektiv
- Jonas Adelin Jørgensen

Den kropslige kristendom - et praktisk-teologisk perspektiv
- Hans Raun Iversen

Kroppen i liturgien - teologiske og antropologiske perspektiver
- Bent Flemming Nielsen

Et usynligt legeme - om et grundproblem i reformatorisk kirkeforståelse
- Kirsten Busch Nielsen

Nadver, kød og krop - Luthers udspil til et nyt teologisk sprog
- Nete Helene Enggaard