Kulturmøder og religion

198,00 kr.
Kulturmøder og religion – Identitetsdannelse blandt kristne og muslimske unge
Museum Tusculanums Forlag, 2004, 224 sider
ISBN 9788772899948
Kulturmøde kan betragtes som en proces, hvor mennesker med forskellige baggrunde lærer hinanden at kende, artikulerer kulturelle ligheder og forskelle, udveksler erfaringer og påvirker hinanden.
Kulturmøde kan betragtes som en proces, hvor mennesker med forskellige baggrunde lærer hinanden at kende, artikulerer kulturelle ligheder og forskelle, udveksler erfaringer og påvirker hinanden. Det danske samfund præges af flere kulturmøder, og mødet mellem den dansk-kristne kultur og de muslimske indvandrerkulturer udfordrer i øjeblikket begge parter. Dette påvirker især identitetsudviklingen og selvforståelsen blandt unge med indvandrerbaggrund, som dagligt står ansigt til ansigt med anderledes eller fremmede kulturelle og religiøse mønstre.

Kulturmøder og religion bygger på en række dybtgående samtaler med unge fra forskellige etniske grupper i Københavnsområdet, og bogens analyse gør det for første gang muligt at sammenligne kristne og muslimske unges identitetsudvikling. Et nøgleord i forhold til det multikulturelle og multireligiøse Danmark er ambivalens - især for de unge med muslimsk baggrund, da de møder både en ikke-muslimsk, dansk kultur og andre etniske muslimske kulturer, og dermed konfronteres med forholdet mellem islam som religion og som kultur.

Bogen er således et nyttigt værktøj for alle, der beskæftiger sig med integration eller religion, og alle der arbejder med unge. Dele af det omfattende interviewmateriale er med i bogen, der er både grundig og lettilgængelig, også for læsere uden specielle forkundskaber på området.

Safet Bektovic er bosnisk muslim og har været bosiddende i Danmark siden 1993. Han har studeret Filosofi ved Sarajevos Universitet og skrev siden en ph.d.-afhandling om Kierkegaard ved Københavns Universitet. Han har med sine rødder i både europæisk tankegang og islam haft unikke forudsætninger for at beskrive kulturmødet og forstå dets konsekvenser.