Kun nåde

150,00 kr
Kun nåde – udvalgte tekster af P. Olsen
Apophasis, 2016, Hæftet, 271 sider
ISBN 9788799796748

En af de vigtigste skikkelser blandt danske baptister i første halvdel af det tyvende århundrede var Peter Olsen (1865-1938), forfatter til en række bøger og artikler, menighedsforstander og prædikant i Holbæk og København samt forstander på folkehøjskolen i Gistrup og baptisternes prædikantskole i Tølløse. Udgivelse indeholder tekster fra hans hånd:

Emneord
Biografi

At P. Olsen blev baptist, synes netop at have fulgt af et ønske om teologisk redelighed. P. Olsen havde som ung sin gang hos både grundtvigianerne og Indre Mission, selvom han tidligt var blevet overbevist om, at baptisterne havde ret i deres anskuelser. Baptisternes form havde han det dog ikke nemt ved: ”Jeg havde et bestemt indtryk af, at det var alvor med deres kristendom og jeg så jo tydeligt, at der var alvor i hele deres færd. Men jeg følte mig frastødt af noget, efter min opfattelse umandigt, klynkevorent, i denne alvor.”

Det var altså ikke så meget baptisternes menneskelige egenskaber, som det var læren, der tiltrak. P. Olsen forklarer, at han var fuldstændigt overbevist om baptisternes lære, men han savnede ”de ideelle interesser”, som fandtes hos grundtvigianerne. Måske derfor blev et væsentligt anliggende for P. Olsen folkeoplysning og kirkens samspil med det øvrige samfund. Netop baptisterne måtte være foregangsmænd for oplysningen: ”Ingen er mere selvskreven til at være forkæmpere for oplysning end baptisterne. Vi har ikke som så mange andre noget at frygte af oplysningen, for vi ønsker intet andet at fastholde end sandheden. Jo mere sand oplysning des bedre jordbund for vor mission.”

Som Bent Hylleberg formulerer det, var en af P. Olsens væsentligste indsigter, at ”en kirke i mission må leve i en åben vekselvirkning med den kultur, kirken ønsker at præge.”