Laudato si – Lovet være du

149,00 kr.
Laudato si – Lovet være du – Om omsorg for vort fælles hjem
Ansgarstiftelsens Forlag, 2015, Indbundet, 148 sider
ISBN 978 87 9133 860 1

En veloplagt og populær pave med et stærkt og aktuelt budskab til verdens ledere, til kristne og ikke-kristne; til en planet, der har brug for at blive rusket op til en radikal ”økologisk omvendelse”. Pave Frans’ budskab er mere end bare en økologisk dagsorden. Det er en vision for menneskeheden, for den fremtid, vi alle skal dele. 

”Det påtrængende behov for at beskytte vort fælles hjem indebærer, at menneskefamilien skal samles om at søge en bæredygtig og integreret udvikling, for vi ved, at der kan ske ændringer. Jeg opfordrer derfor indtrængende til en ny dialog om, hvordan vi skal forme fremtiden for vor planet.

Vi har brug for en diskussion, som inddrager alle, for miljøproblemerne og deres menneskelige årsager vedrører og påvirker os alle. Vi har brug for en ny og universel solidaritet. Som biskopperne i det sydlige Afrika har erklæret: “Det kræver alles evner og engagement at råde bod på de skader, som skyldes menneskets misbrug af Guds skaberværk.”

Vi kan alle som Guds redskaber arbejde sammen om at værne om skaberværket, hver enkelt ud fra sin kulturelle baggrund og sine evner og erfaringer.” (Pave Frans)