Legestuesalmesang

89,00 kr
Legestuesalmesang – for de 1-3 årige
Wilhelm Hansen, 2009, 32 sider
ISBN 978 87 5981 707 0
Af Lene Bordorff Legestuesalmesang - for de 1-3-årige er både tænkt som en naturlig fortsættelse af et babysalmesangsforløb men også som et generelt tilbud til forældre med børn i aldersgruppen 1-3 år.
Emneord
Salmer
Af Lene Bordorff Legestuesalmesang - for de 1-3-årige er både tænkt som en naturlig fortsættelse af et babysalmesangsforløb men også som et generelt tilbud til forældre med børn i aldersgruppen 1-3 år.

Materialet kan også anvendes til lidt større børn. Legestuesalmesangen kan foregå lørdag eller søndag formiddag/eftermiddag i den lokale kirke, hvor forældre vil have mulighed for at deltage eller på hverdage, hvor det så enten kan være børnenes forældre eller dagplejemødrene, der følges med børnene.

Materialet henvender sig til præsten, organisten, kirketjeneren, sognemedhjælperen, musikskolelæreren, dagplejemoderen og forældrene.