Medarbejder eller modarbejder

275,00 kr.
Medarbejder eller modarbejder – Religion i moderne arbejdsliv
Klim, 2007, 314 sider
ISBN 978-87-7955-229-6
Religion diskuteres som aldrig før i virksomheder, på arbejdspladser, og i det offentlige såvel som i det private rum. Ledere, management-konsulenter og organisationsudviklere taler mere og mere om emotionel kapital og vigtigheden af ikke-rationelle tilgange til ledelse, organisationsudvikling og personlig udvikling.

Religion diskuteres som aldrig før i virksomheder, på arbejdspladser, og i det offentlige såvel som i det private rum. Ledere, management-konsulenter og organisationsudviklere taler mere og mere om emotionel kapital og vigtigheden af ikke-rationelle tilgange til ledelse, organisationsudvikling og personlig udvikling.

En grundlæggende antagelse i den kosmiske kapitalisme er, at mennesket indeholder uudnyttede indre ressourcer og derfor er andet og mere end det, der umiddelbart kommer til udtryk i arbejslivet. Medarbejdere og ledere skal derfor aktivt søge fleksibilitet, selvrealisering og kigge ind i sig selv for at realisere dette iboende potentiale og dermed fuldbyrde en egen menneskelighed i arbejdslivet. Af den grund opfattes energier, selvet, åndelig udvikling, indre drivkræfter og transformation af selvet efterhånden som forudsætninger for succes i arbejdslivet - både for individet og virksomhederne.

Nogle af de spørgsmål, bogen søger at besvare, er, hvilket formål og hvilke konsekvenser denne sensibilisering og religiøsificering af lederes og medarbejderes indre emotionelle kapital har i forhold til organisationskultur, arbejdsliv, stress, arbejdsmiljø, udbrændthed, individet, frihed, fællesskab, medarbejdernes og ledernes hverdag samt dansk erhvervslivs image udadtil og indadtil?

Indeholder bidrag fra: Jørn Bjerre, Kirsten Marie Bovbjerg, Svend Brinkmann, Cecilie Eriksen, Olav Hammer, Joel Haviv, Steen Hildebrandt, Michael Hviid Jacobsen, Søren Keldorff, Ole Fogh Kirkeby, Peter Nielsen, Jan Brødslev Olsen, Jacob Dahl Rendtorff, Karen Lisa Goldschmidt Salamon, Christian Stadil.