Mellem tiderne - fem dialektiske teologer - E-bog

119,95 kr.
Eksistensen, 2015, E-bog, pdf, 197 sider
ISBN 978 87 7457 656 3

Den dialektiske teologi har været banebrydende for det 20. århundredes protestantiske teologi. Dens afsked med det 19. århundrede fandt sted med tidsskriftet Zwischen den Zeiten (Mellem tiderne) fra 1922.

glimrende bog

Arken

 

E-bog - PDF-version

Links

Para­digmeskiftet var imidlertid båret af meget forskellige forudsætninger hos den dialektiske teologis grundlæggere – deres veje skiltes og hver især skrev de teologihistorie. I denne bog præsenteres Karl Barth, Friedrich Gogarten, Edu­ard Thurneysen, Emil Brunner og Rudolf Bultmann. Fem bidrag belyser deres teologiske anliggender, opgør og afgørelser, samt virkningshistorie og perspektiver for en nutidig teologi.


Omtale

"Mellem tiderne. Fem dialektiske teologer" er interessant læsning af flere grunde. Det var en teologisk krisetænkning, som var affødt af både politiske og videnskabelige totaliseringsprojekter i samtiden, som satte gudsforholdet under pres. I et dansk perspektiv er det påfaldende, så stor en betydning Søren Kierkegaard havde for flere af de toneangivende dialektiske teologer. Der var tale om en intellektualistisk tilgang til kristendommen, som fik en enorm virkningshistorie blandt præster i Danmark.

Povl Götke, Kristeligt Dagblad

Bogen kan klart anbefales til alle, der ønsker en grundig indføring i nogle af vor tids største teologiske begavelser.

Nicolai Røge, Arken

 

Nærværende bog kaster lys over den dialektiske teologis udspring, dens anliggende og udfoldelse, dens indflydelse på dansk teologi samt dens mulige aktualitet.

Jørgen Bo Christensen, Præsteforeningens Blad

 

der åbnes for nye, liberale læsninger af Barth og de andre dialektiske teologer

Jørgen Bo Christensen, Præsteforeningens Blad