Men vi skal mættes

99,95 kr
Credo, 2008, 168 sider
ISBN 9788772423128
På godt og ondt er forbrugssamfundet den kontekst, hvori vores liv leves og formes. Tempoet er højt, kravene store og jagten på prestige og statussymboler uendelig. Som kristne står vi ikke blot på sidelinjen. Vi er en del af det alt sammen. Spørgsmålet og udfordringen handler om, hvordan vi forholder os til denne konsumkultur.
Emneord
TroKirkeGud

På godt og ondt er forbrugssamfundet den kontekst, hvori vores liv leves og formes. Tempoet er højt, kravene store og jagten på prestige og statussymboler uendelig. Som kristne står vi ikke blot på sidelinjen. Vi er en del af det alt sammen. Spørgsmålet og udfordringen handler om, hvordan vi forholder os til denne konsumkultur.
John Bentons bog rummer både samtidsanalyse og vejledning til, hvordan kristne kan danne modkultur i det 21. århundrede

Men vi skal mættes er en konkret og livsnær opfordring til ikke at lade sig fylde af forbrugerismens tomme kalorier, men i stedet søge ham, der selv er livets brød - og lade sig mætte.

Fra bogen:<br>"Materielle ting kan – selvom de i sig selv er gode – ikke tilfredsstille os. Der er et åndeligt tomrum i faldne menneskers hjerter, som intet her på jorden kan fylde… Kong Salomo advarer os: Øjet mættes ikke af at se, øret fyldes ikke af at høre."