Menneskesønnen

138,00 kr
Menneskesønnen – - en bibelteologisk studie
Aarhus Universitetsforlag, 1996, Hæftet, 139 sider
ISBN 9788772886169

Menneskesønnen indeholder en diskussion med den danske teolog Mogens Müllers disputats Der Ausdruck ” Menschensohn” in den Evangelien.

Emneord
SprogJesusEksegese

I bogen beskæftiger forfatteren Jens Christensen sig med udtrykket ”menneskesøn” og dets betydning i den gammeltestamentlige litteratur for at nå frem til en mulig forståelse af den nytestamentlige anvendelse.

Geza Vermes’ teori om, at det aramaiske udtryk ”bar nash” (menneskesøn) kan bruges som en omskrivning for "jeg", afvises. I stedet argumenteres for, at hvor udtrykket "menneskesøn" forekommer i tilknytning til en eskatologisk skikkelse i skrifter senere end Ezekielbogen, optræder denne skikkelse principielt altid i en visionær sammenhæng. Denne tese bringes herefter i anvendelse på Daniels bog, Fjerde Ezrabog, Første Enoksbog, Apostlenes Gerninger og Markusevangeliet. Bogen afsluttes med tre mindre afhandlinger, der har relation til hovedemnet.