Mens vi venter på døden

239,00 kr.
Mens vi venter på døden – Døden i etisk og kulturfilosofisk belysning
Philosophia, 2005, 259 sider
ISBN 8788663159

Anledningen til denne antologi om dødsopfattelser i kulturfilosofisk og etisk belysning er det spørgsmål, som Søren Kierkegaard rejser i antologiens indledende tekst Ved en Grav:
Har det moderne menneske mistet sansen for livets alvor, og viser det sig i de opfattelser, bekymringer og diskussioner omkring døden, som kendetegner vor tid? Ikke mindst i forhold til de synspunkter, der brydes i diskussionen for og imod aktiv dødshjælp, hvor fokus nogle gange er indsnævret på bestemte juridiske, etiske eller fysiologiske spørgsmål, kan man spørge efter sagens alvor.


Emneord
SorgKierkegaardEssay
Anledningen til denne antologi om dødsopfattelser i kulturfilosofisk og etisk belysning er det spørgsmål, som Søren Kierkegaard rejser i antologiens indledende tekst Ved en Grav:

Har det moderne menneske mistet sansen for livets alvor, og viser det sig i de opfattelser, bekymringer og diskussioner omkring døden, som kendetegner vor tid? Ikke mindst i forhold til de synspunkter, der brydes i diskussionen for og imod aktiv dødshjælp, hvor fokus nogle gange er indsnævret på bestemte juridiske, etiske eller fysiologiske spørgsmål, kan man spørge efter sagens alvor.

På denne foranledning rummer antologien bidrag, der belyser sammenhængen mellem liv og død, dødens rolle i forholdet mellem mennesker og de forskellige ansigter døden kan have under forskelligartede religiøse, kulturelle og medicinske omstændigheder. Endelig er der enkelte bidrag, der direkte sætter debatten om aktiv dødshjælp i relief.