Missionen - E-bog

210,00 kr.
Missionen - E-bog – Indre Mission og dets ungdomsbevægelser i Horsens og Løgumkloster i det 20. århundrede
Eksistensen, 2023, E-bog, ePub, 328 sider
ISBN 9788741009957

På grundlag af kildemateriale om Indre Mission i Løgumkloster Lokalarkiv, i Rigsarkivet og ikke mindst i talrige utrykte manuskripter, breve og lomme- og dagbøger fra byens bankdirektør L.C.C. Lausten (1903-1981), den ledende kraft i byens Indre Mission og KFUM, har det været muligt at få et hans arbejde ud fra missionshuset fra begyndelsen i 1900 og i det meste af det 20. århundrede.

Links

Indre Mission, grundtvigianisme og mindre kirkelige retninger er på landsplan ofte beskrevet, men der findes kun få fremstillinger af, hvordan foreningerne arbejdede i lokal­samfundet.

På grundlag af kildemateriale i Løgumkloster Lokalarkiv, i Rigsarkivet og ikke mindst i talrige utrykte manuskripter, breve og lomme- og dagbøger fra byens bankdirektør L.C.C. Lausten (1903-1981), den ledende kraft i byens Indre Mission og KFUM, har det været muligt at få et indblik i dette arbejde ud fra missionshuset fra begyndelsen i 1900 og i det meste af det 20. århundrede.

Kristendomsopfattelsen, de mange bibelkredse, opbyggelige møde, højtideligheder, L.C.C. Laustens virke som lægprædikant i landsdelen beskrives, det samme gælder medlemmernes antal, økonomien, holdningen til det nationale spørgsmål og til Luthersk Missionsforening, som fra 1950’erne slog sig ned i byen.

En ny fase indtrådte, da hovedpersonen sammen med tre andre lokale indremissionske mænd tog initiativet til oprettelse af Løgumkloster Refugium, højskole og tilknyttede institutioner. De trådte der ind i et tæt samarbejde med tilhængere af den grundtvigske bevægelse og andre, som stærkt betonede et kulturelt, nationalt arbejde. Derved fik de nu et mere nuanceret syn på ikke-indremissionske holdninger.

 


Omtale

"Spændende indblik i IMs historie (...) Det er ikke første gang, Martin Schwarz Lausten har stukket næsen ned iarkiverne, og fælles for begge gange er den store detaljerigdom (...) Meget vil bundfælde sig – eller man kan gå på jagt i bogens register og/eller indholdsfortegnelse og herigennem finde interessant stof om fx Løgumkloster Refugium, kristen inspireret bankvirksomhed, KFUM, Ydre Mission, økumeni og bibelkredse i missionshuset (...) En imponerende arbejdsindsats ligger til grund for denne oplagte gaveidé tilkirke-, missions- og lokalhistorie i det sønderjyske."

Udfordringen