Mod til at tro - E-bog

179,95 kr.
Mod til at tro - E-bog – Kapitler om hellighed
Eksistensen, 2013, E-bog, pdf, 310 sider
ISBN 978 87 7457 677 8

Mod til at tro. Kapitler om hellighed beskæftiger sig med, hvad hellighed, hellige mennesker og et helligt liv kan gå ud på i kristent regi.                        

E-bog - PDF-version

Emneord
GudKirkeTroFolkekirken
Links

Er helligheden ved at vende tilbage? Et helligt menneske er ikke noget, vi hører om hver dag i vores kulturkreds. Hellighed og et helligt liv er blevet noget perifert. Men de senere år er der opstået et modtræk både fra nye former for individualiseret åndelig søgen, og fra mennesker, der ønsker sig en disciplineret fælleskristen praksis.

Mod til at tro. Kapitler om hellighed beskæftiger sig med, hvad hellighed, hellige mennesker og et helligt liv kan gå ud på i kristent regi. Det er forfatterens overbevisning at hellighed, hellige mennesker og et helligt liv i kristen tro er bundet til kroppen – og dermed til tid, rum og historie. Derfor kommer generaliseringer til kort og hellighed kan kun opnås lidt ad gangen ved overvejelser over konkret kristen praksis, ikke ved tankemæssige abstraktioner.