Mod til at være kirke

299,95 kr.
Mod til at være kirke – Menighedsopbygning og kirkens identitet
Eksistensen, 2011, Hæftet, 212 sider
ISBN 978 87 91191 96 1
Forestil dig en kirke, hvor menigheden er stor og består af medlemmer, der drager omsorg for hinanden og for nytilkomne. Hvor frivillige og ansatte sammen bygger kirke. Hvor gudstjenesten er centrum og alles ansvar.
Emneord
FolkekirkenKirke
Fredrik Modéus – bror til Martin Modeus, Menneskelig gudstjeneste – er præst i Helgeand i Lund. Her har man i en årrække arbejdet struktureret med at bygge en sådan menighed op. Nøgleordene er genkendelsens glæde og delagtighed. Hjertet er gudstjenesten. Menigheden er vokset, samtidig med at fokus er flyttet fra aktiviteter og programudbud til relationer og omsorg. Mod til at være kirke er en bog, som giver konkrete anvisninger på menighedsbygning og inspiration til drøftelse af kirkens identitet i hver eneste kirkebygning og menighed.

Omtale
»Der er ikke tale om en bog med nye tanker om gudstjenesteformer, men om en bog, der meget mere grundlæggende tager livtag med vores forståelse af menighed, gudstjeneste og liv. Nøgleord er delagtighed, relationer og genkendelsens glæde ... Bogen er et overflødighedshorn af liturgiske betragtninger (teologiske og fænomenologiske betragrninger over liturgien, om man vil). Det kan godt være, at der bliver jokket på nogle folkekirkelige ligtorne undervejs, men alligevel fornemmer man efter endt læsning en lidt friere gang på jorden.
Forfriskende. Tankevækkende. Nødvendig. Det er det indtryk, man sidder tilbage med ... Der er i sandhed tung teologi på spil. Oplagt og velformulerer. Og ikke sværere, end at bogen kan inspirere også ikke-teologer. Bogen er indbydende delt op i overskuelige afsnit med masser af konkrete eksempler og inspiration. Køb den! Læs den, ikke nødvendigvis før, men sammen med den øvrige menighed.« Tine Illum, Præsteforeningens Blad