Møde og dialog - E-bog

195,00 kr.
Møde og dialog - E-bog – Sjælesorg i diakonal kontekst
Eksistensen, 2022, E-bog, ePub, 314 sider
ISBN 9788741009643

Bogen er en introduktion til det brede fagområde sjælesorg og diakoni og rummer – foruden en drøftelse af begrebet sjælesorg – en fremstilling af fagets grundlag, arbejdsområde og metode.

 

Links

Møde og dialog er en indføring i arbejdsfeltet sjælesorg og diakoni. Sjælesorgen har traditionelt været anset som præstens arbejde og været forbundet med samtale i kritiske livssituationer, mens diakonien har betegnet kirkernes og de kirkelige organisationers sociale arbejde – varetaget af bl.a. diakoner og sygeplejersker.

I bogen peger Johannes Nissen på, at i mødet med mennesker i nød er den nødvendige hjælp sjældent enten den diakonale omsorg eller den sjælesørgeriske samtale, men oftest begge dele.
Bogen henvender sig til studerende på de diakonale uddannelser, medarbejdere i diakonale institutioner og organisationer, og til alle andre – præster og lægfolk – som er optaget af sjælesorgens rolle i det moderne samfund.

Johannes Nissen har været ansat på Teologi på Aarhus Universitet, først som lektor i Ny Testamente og senere i Praktisk Teologi. I sin mangeårige forskning har han udgivet en række bøger og artikler inden for sine primære interessefelter: bibelstudier i relation til etik, mission og økumeni. Desuden har han skrevet om praktisk-teologiske emner, herunder diakoni.