Mulmet i hjertet - E-bog

89,95 kr.
Eksistensen, 2001, E-bog, pdf, 128 sider
ISBN 978 87 7457 542 9

En fremstilling af Luthers virke som sjælesørger.

E-bog - PDF-version

Emneord
Sorg
Links

Mulmet i hjertet – tro tørst og billeddannelse hos Martin Luther er en fremstilling af Luthers virke som sjælesørger. Bogen giver indblik i det konkrete arbejde med krise, sorg og trøst, som kommer til udtryk i trøstebreve, prædikener og andre reformatoriske skrifter.
Der tages afsæt i opfattelsen af Luthers trosbegreb og sjælesorg som en inderlighedens almengørelse, hvor elementer fra den mystiske fromhed forbindes med den nye fortolkning af menneskets kropslige grundvilkår som en mulighed – ikke en hindring – for åndens udfoldelse.

De konkrete temaer, som beskrives i bogen: død og tab, anfægtelse og angst samt meditation og bøn rummer stof til inspiration og eftertanke for alle med personlig eller professionel interesse i sjælesorg.
Udgangspunktet er historisk, men de nye perspektiver på Luther lægger også op til aktuelle overvejelser om indelighed, billeddannelse og kropsfortolkning i protestantisk teologi og praksis.

Lakshmi Sigurdsson (f. 1958) er cand.mag. i kristendomshistorie.