Muslimernes Islam

240,00 kr
Muslimernes Islam – Religion-Kultur-Samfund
Pantheon, 2010, 224 sider
ISBN 9788790108618

MUSLIMERNES ISLAM
udmærker sig ved primært at være skrevet af forskere og forfattere ,som samtidig er aktive muslimer.

Emneord
Islam

I tre store kapitler behandles i fremstilling og tekster religionen islam, den islamiske historie og kultur, som lægger op til det moderne kulturmøde og de moderne konflikter og endelig islam som et nutidigt fænomen med emner som euroislam, sekularisering, sharia, religionskritik, islamisk feminisme og islamisme.
Bogen giver herved ikke alene en indføring i religionen men også en bred behandling af kulturelle og samfundsmæssige aspekter af islam.

Bogen er særligt egnet til undervisningen i religion men kan også indgå i et tværfagligt samarbejde med dansk, billedkunst, samfundsfag og historie især i forbindelse med KS-samarbejdet på HF, AT-projekter og SRP-opgaver.