Nåden og den frie vilje - E-bog

89,95 kr
Eksistensen, 2017, E-bog, pdf, 367 sider
ISBN 9788741004020

Bogen følger den historiske udvikling i spørgsmålet om Guds nåde og menneskets frie vilje. Fra det 2. til det 20. århundrede behandles en lang række af de største tænkere, der har haft væsentlig betydning i dansk teologisk sammenhæng.

E-bog - PDF-version

Links

Er mennesket frit? Har det en fri vilje? Siden Augustin har bestemmelsen af forholdet mellem Guds nåde og menneskets frihed været et af de mest omdiskuterede temaer i teologien. Hvis mennesket er frit, betyder det så ikke, at det frelser sig selv, hvorved Guds frelsende nåde overflødiggøres og Guds magt er kraftesløs?

Denne bog følger udviklingen i besvarelsen af dette spørgsmål fra Origenes i det 2. århundrede til Løgstrup i det 20. århundrede. Undervejs behandles de tænkere, som har haft størst betydning i dansk teologisk sammenhæng:

Augustin, Luther, Kant, Hegel, Schleiermacher, Grundtvig, Kierkegaard, Barth og Løgstrup. Derudover behandles tænkere, som i vor tradition er blevet tildelt en mere tilbagetrukket rolle, men som har haft stor betydning for udviklingen af traditionen: Origenes, Bernhard af Clairvaux, Leibniz og Wesley.