Naturlig kærlighed - E-bog

115,00 kr.
Naturlig kærlighed - E-bog – Kritik af pligtetik og nytteetik
Eksistensen, 2007, E-bog, pdf, 144 sider
ISBN 978 87 7457 529 0

I denne bog fremsættes det synspunkt, at etikken er funderet i naturlig kærlighed. Etikken er en erstatning for naturlig kærlighed. Den træder i kraft, når kærligheden udebliver.

E-bog - PDF-version

Emneord
Etik
Links

Den træder i kraft, når kærligheden udebliver. Dens funktion er at sørge for, at de handlinger, som følger naturligt af kærligheden, bliver udført, selv om kærligheden er fraværende.

Etikken får på den måde både sit fundament og sit indhold fra den naturlige kærlighed. Etikken er ikke begrundet i hverken pligt-etiske, nytte-etiske eller dyds-etiske principper. Disse principper er ikke forkerte, de er alle udtryk for den naturlige kærligheds etik, men de er ikke tilstrækkelige til at udgøre et fundament for etikken.

Den naturlige kærligheds etik, der er inspireret af Luthers og Løgstrups etiske tænkning, sættes i bogen i forhold til blandt andet Kants pligtetik, Stuart Mills nyttetik, Kierkegaards etik og den moderne bioetiske diskussion, der er overvejende nytteetisk orienteret.

En konsekvens af den naturlige kærligheds etik er, at den udfordrer vores naturvidenskabelige, darwinistiske opfattelse af naturen. Denne opfattelse af naturen kan ikke stå alene, da den er uforenelig med etikken. Den må suppleres med et mere grundlæggende natursyn, der er foreneligt med etikken. At se naturen som et udtryk for en skabende bevidsthed kunne være et sådant natursyn.