Nietzsche som etiker

199,00 kr.
Museum Tusculanums Forlag, 2010, 238 sider
ISBN 9788763510943
Med udgangspunkt i værkerne 'Schopenhauer als Erzieher' og 'Also sprach Zarathustra' tager Mette Blok Nietzsches filosofiske status op til overvejelse og søger at rehabilitere ham som etiker.
Emneord
Etik
Med udgangspunkt i værkerne 'Schopenhauer als Erzieher' og 'Also sprach Zarathustra' tager Mette Blok Nietzsches filosofiske status op til overvejelse og søger at rehabilitere ham som etiker.

I bogen vises det, hvordan Nietzsches velkendte, aggressive moral- og religionskritik må ses på baggrund af hans positive, opbyggelige bidrag til en ny moral og en anderledes forstået religiøsitet, der lader platonismen bag sig og plæderer for en særlig form for naturalisme. Hermed går forfatteren imod to hovedstrømme i Nietzsche-receptionen. Dels den engelsksprogede, der typisk ser Nietzsche som undergraveren af enhver moral, dels den tyske, der i traditionen efter Heidegger snarere ser Nietzsche som metafysiker end som etiker.

Bogen bidrager således til en ny forståelse af Friedrich Nietzsches filosofi.

Mette Blok, mag.art. i filosofi og ph.d.-stipendiat ved Roskilde Universitet.