Nordiske folkekirker i opbrud

348,00 kr
Nordiske folkekirker i opbrud – national identitet og internationalt samarbejde
Aarhus Universitetsforlag, 2001, Hæftet, 548 sider
ISBN 978 87 7288 898 9

Efter 1945 forsøgte de nordiske folkekirker at finde sig selv ved at gennemtænke den kirkelige tradition i forhold til den nationale kulturarv.

Samtidig genoptog de nordiske folkekirker de nordiske relationer og i forlængelse heraf påtog de sig internationalt ansvar. Hvad skete der sidenhen da nye udfordringer meldte sig, nationalt og internationalt?
I bogen undersøges disse spørgsmål ud fra en sammenlignende nordisk vinkel. Ud fra syv emneområder, som fx virkelighedsbilleder 1945; kirke og skole; folkekirken i internationalt økumenisk samarbejde, bidrager forfattere fra hvert enkelt land med henblik på at belyse forholdet mellem fællestræk og forskelligheder i Norden.