Om magt og demokrati i folkekirken - eller kirke i hvilken stat?

179,95 kr.
Om magt og demokrati i folkekirken - eller kirke i hvilken stat? – Kirkeretsantologi 2022
Eksistensen, 2022, Hæftet, 168 sider
ISBN 9788741009056

Kirkeretsantologien 2022 behandler i artikler emnet “Om magt og demokrati i folkekirken”

Emneord
Kirke

Der er tre afsnit i antologien:

1) Fra Jura til politologi, 2) New Public Management og 3) Strukturer og systemer. Disse afsnit er alle indledt med en præambel, og i alle tre afsnit søger bidragene at indkredse de oven nævnte problemstillinger fra ret så forskellige synsvinkler.