Om Markus - E-bog

115,00 kr.
Om Markus - E-bog – Analyser og fortolkninger
Eksistensen, 2002, E-bog, pdf, 158 sider
ISBN 978 87 7457 531 3

Semiotiske analyser, politiske læsninger, dekonstruktive fortolkninger, genre-historiske studier og overvejelser over Markusevangeliets fortolkningshistorie.

E-bog - PDF-version

Links
Markusevangeliet er det ældste af de fire evangelier i Det Nye Testamente og har af den grund været genstand for stor interesse inden for bibelforskningen i det 20. årh. Det er samtidig det mindste og det mest fortællende af evangelierne og blev derfor særlig populært, da forskellige former for narrative bibelfortolkninger så dagens lys i1970’erne og 80’erne. Markusevangeliet handler om Jesu handlinger og liv, om hans konflikter med de jødiske myndigheder og om hans opgør med Templet i Jerusalem. Og med dette skrift tog selve evangelie-genren sin begyndelse. Alle disse aspekter bliver undersøgt af Geert Hallbäck i denne samling af artikler, der afspejler 25 års studier af Markusevangeliet. Der er semiotiske analyser, politiske læsninger, dekonstruktive fortolkninger, genre-historiske studier og overvejelser over skriftets fortolkningshistorie. Og måske er der også konturerne af en særlig teologisk forståelse af skriftet, centreret om temaet: den tomme grav. Geert Hallbäck (f. 1948) er lektor i faget Ny Testamente ved Københavns Universitet. Han har skrevet bøgerne Strukturalisme og eksegese (1983) og Apostlenes Gerninger fortolket (1993). Han var sammen med Hans Jørgen Lundager Jensen fra Århus Universitet hovedredaktør af Gads Bibel Leksikon (1998).