Om religionen

269,95 kr.
Om religionen – Taler til de dannede blandt dens foragtere
Eksistensen, 2010, Hæftet, 214 sider
ISBN 978 87 7003 659 7

Et centralt teologisk værk, Friedrich Schleiermachers Reden über die Religion, foreligger nu for første gang i en dansk oversættelse.

Emneord
Gud
Et centralt teologisk værk, Friedrich Schleiermachers 'Reden über die Religion', foreligger nu for første gang i en dansk oversættelse, som er blevet til i et samarbejde mellem oversætteren, cand. ling. merc. et theol. Birgit Bergensson og professor dr. theol, Theodor Jørgensen. Sidstnævnte bidrager også med en indledning til dette værk, hvor Schleiermacher forsvarer religionen som en selvstændig menneskelig livsytring ved siden af metafysik og moral, som den ikke må sammenblandes med. Med denne oversættelse er der nu mulighed for at flere kan sætte sig ind i nogle af de tanker, som var med til at give Schleiermacher skelsættende betydning for 1800- og 1900-tallets protestantiske teologi, idet hans teologiske arbejde, som var koncentreret om at opnå en forståelse af den kristne religion som unik uden at isolere religionen fra den moderne videnskab og kulturen, har øvet stor indflydelse på andre teologer og filosoffer gennem tiden. Og netop kampen for at give religionen rum og plads og legitimitet overfor videnskab, kultur, metafysik, moral mv. er jo evig aktuel, ikke mindst i en tid hvor der fra mange forskellige fronter gøres anslag mod religionen.

De fem taler, som 'Om religionen' indeholder, handler bla om religionens væsen, den religiøse oplevelse, hvorfor mennesker har svært ved at blive religiøse, fællesskabet i religionen, de historiske religioner, i særdeleshed den kristne - og endelig giver han bud på, hvordan fremtidens religiøsitet vil forme sig.

Schleiermacher formulerer i 'Om religionen' flere af de spørgsmål, som også optager os idag: Hvis religion er et personligt anliggende, hvorfor dannes der så altid religionssamfund? Og hvis religion dybest set er én, hvorfor har vi så flere religioner?