Ord fra Guds hjerte

199,95 kr
Ord fra Guds hjerte – En nødvendig udfordring til forkynder og menighed
Lohse, 2016, Indbundet, 200 sider
ISBN 978 87 5646 321 8

Projekt God Forkyndelse bygger på en stor spørgeskemaundersøgelse blandt tilhørere og forkyndere i 11 kirkelige organisationer. Undersøgelsen har peget på en række udfordringer i forkyndelsen, som er behandlet i denne antologi. Ønsket er, at den bliver læst og diskuteret, så det får konsekvenser for både forkyndere, tilhørere og møde-/gudstjenesteledere.

Læserne vil finde åndelige impulser, teologiske tanker, praktisk inspiration, provokerende udfordringer og skæve vinkler, som både forkyndere og tilhørere har brug for at møde. Det er nemlig en fælles sag at fremme god forkyndelse af Guds ord.

Efter hvert kapitel er der et par spørgsmål til samtale eller personlig overvejelse. Undervejs er der desuden henvisning til en række citater fra spørgeskemaundersøgelsen.