Ordsprogenes Bog

349,95 kr
Ordsprogenes Bog – Credo kommentaren
Kolon, 2022, Hæftet, 600 sider
ISBN 9788787737951

Leif Kjøller-Rasmussen har skrevet en dybtgående og detaljeret kommentar til Ordsprogenes Bog. Han sætter de enkelte ordsprog i sammenhæng med de større strukturelle helheder, de indgår i, og udlægger dem med stort overblik og kendskab til forskningslitteraturen. Samtidig har han forsynet kommentaren rigt med noter og ekskurser.

 

Credo Kommentaren er et nyttigt opslagsværk både i det personlige bibelstudium og i en bibelkreds. Den er en værdifuld hjælp for alle forkyndere og studerende.

Credo Kommentaren gør kort rede for det enkelte skrifts baggrund og tilblivelse, form og særpræg, forfatter og samtid. Derefter gennemgås skriftet vers for vers med forklaring af detaljer og sammenhænge, og med en sammenfatning af det enkelte afsnits indhold og budskab. Henvisninger til videnskabelig litteratur og omtale af detaljer i grundteksten bringes fortrinsvis i noter.