Origenes

299,95 kr.
Origenes – Liv, teologi, reception
Eksistensen, 2022, Indbundet, 543 sider
ISBN 9788741008028

Origenes. Liv, teologi, reception giver læseren indsigt i Origenes’ liv, hans eksegetiske metoder og konkrete bibeltolkning, grundstrukturen i hans teologi, hans formulering af kristendommens grundtemaer – skabelse, synd, frelse og evigt liv.

Emneord
Oldkirken

Origenes fra Alexandria (185-253) er den tidlige østkirkelige kristendoms vigtigste teolog og forfatter. Gennem Origenes’ teologi kan man få indsigt i, hvordan kristendommen blev formuleret i de første århundreder efter Det Nye Testamente.

Origenes. Liv, teologi, reception giver læseren indsigt i Origenes’ liv, hans eksegetiske metoder og konkrete bibeltolkning, grundstrukturen i hans teologi, hans formulering af kristendommens grundtemaer – skabelse, synd, frelse og evigt liv. Origenes’ teologi svarer på de store spørgsmål: Hvem er Gud? Hvad er et menneske? Hvorfor blev Gud menneske? Origenes bidrog på afgørende måde til de første sammenhængende formuleringer af kristendommens tro og tænkning. Derfor er kendskabet til Origenes og hans teologi afgørende for at forstå kristendommens rødder. Læseren af Origenes. Liv, teologi og reception vil møde en kristendomsforståelse, der på mange måder er anderledes end den augustinsk-lutherske teologi, som er mest kendt og udbredt i Danmark. Origenes’ teologi appellerer dog til flere og flere i disse år. Bogen åbner en vej ind i denne tidlige kristendom for danske læsere.

Anders-Christian Jacobsen er dr.theol. på en afhandling om Origenes’ kristologi og inden da ph.d. i teologi på en afhandling om skabelse og eskatologi hos Irenæus fra Lyon og Origenes fra Alexandria. Anders-Christian Jacobsen har således i mange år forsket i oldkirkens teologi. Han har også skrevet om oldkirkens teologi på dansk og bragt denne teologi i en kritisk dialog med den i Danmark fremherskende lutherske kristendom. Anders-Christian Jacobsen er professor i dogmatik på Aarhus Universitet.

Antikken og kristendommen, bind 13