P.G. Lindhardt 1910-2010 - E-bog

119,95 kr.
P.G. Lindhardt 1910-2010 - E-bog – Kirkehistoriker i en røverkule
Eksistensen, 2010, E-bog, pdf, 168 sider
ISBN 978 87 7457 574 0

En række teologer af forskellig observans og alder søger at perspektivere arven fra denne moderne teologi ved 100-året for Lindhardts fødsel. Holder den? Bærer den? Og i givet fald hvorhen?

E-bog - PDF-version

Links

P.G. Lindhardt var modernitetsteolog og tilhørte det første kuld af teologiske professorer ved Aarhus Universitet, hvor han blev ansat i 1942. Han blev i den folkelige bevidsthed teologen, der afskaffede det evige liv. Han var en spruttende polemiker og bekæmper af overleverede kirkelige værdier og verdensbilleder. Han afviste som materialistisk arbejdende historiker at søge Guds forsyns veje i historien; han var fjende af enhver fromhed og ethvert religiøst samfund, der selvtilstrækkeligt afgrænsede sig over for verden.

En række teologer af forskellig observans og alder søger at perspektivere arven fra denne moderne teologi ved 100-året for Lindhardts fødsel. Holder den? Bærer den? Og i givet fald hvorhen?