På kant med klodens klima - E-bog

119,95 kr.
På kant med klodens klima - E-bog – Om behovet for et ændret natursyn
Eksistensen, 2011, E-bog, pdf, 176 sider
ISBN 978 87 7457 557 3

En forsvarstale for klodens klima. Et opgør med det brutale natursyn, som hersker inden for økonomi, produktion og forbrug. Vi mener at vide, at naturen er til for vores skyld – udelukkende.

E-bog - PDF-version

Emneord
GudKirkeKlima
Links

»Det er nødvendigt at ændre natursyn« skriver Ole Jensen i bogens forord. »Det går ikke længere an blot at betragte naturen som værende til for os mennesker … Vi må genlære agtelsen for skaberværket, for de “håndgribelige miraklers” verden (Johannes V. Jensen). Vi må indlære en hidtil ukendt sans for det uerstattelige, som nu med ét er truet af vore magtmuligheder. Vi må oplære os i selvbegrænsningens kunst.«