På søndag - E-bog

150,00 kr.
På søndag - E-bog – 50 inspirationsoplæg til konfirmandkirkeåret
Eksistensen, 2021, E-bog, ePub, 224 sider
ISBN 9788741008394

Ideen bag bogen er at bygge bro mellem søndagens gudstjeneste/kirkeårets evangelietekster og konfirmandernes livsverden.

Links

PÅ SØNDAG – 50 inspirationsoplæg til konfirmandkirkeåret bevæger sig i et tværfagligt felt mellem homiletik og kateketik og rummer oplæg til prædikentemaer og  konfirmandandagter samt undervisningsforslag med udgangspunkt i prædiketeksten til søn- og helligdagene i hele konfirmandåret (august-maj). Samtidig giver bogen ideer til inddragelse af konfirmanderne i søndagenes højmesser.

Bogen er på den måde inspiration til præstens forberedelse både af ugens konfirmationsforberedelse og gudstjeneste. Bogen er resultatet af et udviklingsarbejde mellem præster, kirke- og kulturmedarbejdere og en organist og kirkemusiker under Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter.