Ansvar & personoplysninger

Når du handler hos eksistensen.dk, gælder dansk rets almindelige købe- og aftaleretlige regler, herunder reglerne om forbrugerkøb. 

Som forbruger er du derfor beskyttet af den gældende lovgivning på området, dvs. primært Købeloven og Forbrugeraftaleloven.

Ansvarsfraskrivelse

eksistensen.dk kan ikke drages til ansvar for andet, end hvad der følger efter dansk lovgivning.

Tvister

En eventuel tvist mellem eksistensen.dk og en erhvervsdrivende afgøres ved Sø- og Handelsretten i København.

Personoplysninger

  • Dine oplysninger om navn, adresse, telefonnummer osv. behandles fuldt fortroligt og bruges til at ekspedere din bestilling. 
  • Lovgivningskrav til erhvervsdrivendes regnskaber indebærer, at vi er nødt til at opbevare dine personoplysninger i fem år. 
  • Kreditkortoplysninger formidles via eksistensen.dk og Bambora Epay til PBS på en sikker og krypteret SSL-forbindelse og gemmes ikke af eksistensen.dk. 
  • Personoplysninger transmitteres til eksistensen.dk i ikke-krypteret form. 
  • Personoplysninger gemmes af eksistensen.dk i en database på en sikker server, hvortil der ikke er adgang fra internettet. 
  • Vi videregiver naturligvis ikke dine personoplysninger til tredjemand. 
  • Ifølge Persondataloven har du mulighed for indsigt og indsigelse over for de oplysninger, der vedrører dig.