Perspektiver på Origenes' Contra Celsum

Tilbudspris 59,95 kr Normalpris 175,00 kr
Perspektiver på Origenes' Contra Celsum – Antikken og kristendommen
Eksistensen, 2004, Indbundet, 165 sider
ISBN 978 87 7457 344 6
Perspektiver på Origenes’ Contra Celsum undersøger en række apologetiske temaer i Origenes’ skrift mod den platoniske filosof Kelsos.

Perspektiver på Origenes’ Contra Celsum undersøger en række apologetiske temaer i Origenes’ skrift mod den platoniske filosof Kelsos. Origenes kommer i sit skrift ind på en række temaer som f.eks. kristendommens forhold til græsk filosofi; spørgsmålet om hvad visdom er, og hvor den findes; den allegoriske fortolkning af Bibelen og de kristnes etik og moral. Disse og andre temaer belyses i bogen, som henvender sig til alle med interesse for antik og senantik religion og kultur.
Perspektiver på Origenes’ Contra Celsum er første bind i skriftserien Antikken og Kristendommen. Denne serie er oprettet i et samarbejde mellem forskerseminaret Antikken og Kristendommen på Det Teologiske Fakultet i Århus og Forlaget Anis med det formål at publicere antologier, monografier og oversættelser, der hører under seriens tema. Formålet med serien er således at formidle forskning såvel til kolleger inden for feltet som til et bredt alment interesseret publikum i Norden.
I perioden fra 2003-2007 vil forskerseminaret Antikken og Kristendommen hovedsageligt beskæftige sig med et forskningsprojekt, der har titlen Jøder, Kristne og Hedninger i Antikken – Kritik og Apologetik. Dette projekts idé er at undersøge konfrontationerne og den kulturelle, filosofiske og religiøse udveksling mellem forskellige religiøse grupperinger i oldtiden.

Antikken og kristendommen, bind 1