Prædikenhåndbogen - E-bog

120,00 kr
Eksistensen, 2021, E-bog, ePub, 173 sider

Prædikenhåndbogen indeholder en introduktion til det homiletiske fagfelt, en gennemgang af præ-dikenforberedelsens faser, prædikenmodeller.

Emneord
Prædikener
Links

Prædikenhåndbogen er en lærebog i homiletik. Den kan læses af alle, der vil orientere sig i nyere homiletik, men den er især tiltænkt studerende på landets pastoralseminarier og præster i deres første embedsår.

Bogen indeholder en introduktion til det homiletiske fagfelt, en gennemgang af præ-dikenforberedelsens faser, prædikenmodeller samt en annoteret liste over homiletisk litteratur.

Prædikenhåndbogen er skrevet af fagprofessionelle, reflekterede praktikere. Bogen er skrevet med den ambition, at læseren udar-bejder sine egne homiletiske synspunkter og metoder og lærer at forholde sig kritisk og udviklende til dem.