Prædikenhåndbogen

199,95 kr.
Eksistensen, 2021, Hæftet, 173 sider
ISBN 9788741006383

Prædikenhåndbogen indeholder en introduktion til det homiletiske fagfelt, en gennemgang af prædikenforberedelsens faser, prædikenmodeller.

Emneord
Prædikener

Prædikenhåndbogen er en lærebog i homiletik. Den kan læses af alle, der vil orientere sig i nyere homiletik, men den er især tiltænkt studerende på landets pastoralseminarier og præster i deres første embedsår.

Bogen indeholder en introduktion til det homiletiske fagfelt, en gennemgang af prædikenforberedelsens faser, prædikenmodeller samt en annoteret liste over homiletisk litteratur.

Prædikenhåndbogen er skrevet af fagprofessionelle, reflekterede praktikere. Bogen er skrevet med den ambition, at læseren udar-bejder sine egne homiletiske synspunkter og metoder og lærer at forholde sig kritisk og udviklende til dem.