Præstens tjenestelige forpligtelser - E-bog

129,95 kr.
Præstens tjenestelige forpligtelser - E-bog – Kirkeretsantologi
Eksistensen, 2023, E-bog, pdf, 326 sider
ISBN 9788741009988 -1

Kirkeretsantologien 2023 behandler i artikler emnet “præstens tjenstlige forpligtelser”

Links

Der er tre afsnit i antologien: I. Forvaltningsretlig, religionssociologisk og dogmatisk drøftelse af tjenstlige forpligtelser, II. Præstens ret og pligt i relation til øvrige kirkelige aktører (med underafsnit om begravelse, dåb og liturgi) og III. Reformationens betydning for kirkerettens retskilder.