Praktisk teologi - E-bog

99,95 kr.
Eksistensen, 1995, E-bog, pdf, 490 sider
ISBN 978 87 7457 813 0

Samlet fremstilling af den praktiske teologi i nyere tid. Første del om kirkekundskab, kirkesociologi, kirkesyn, mission, diakoni, menighedsliv og præsteembede. Anden del om gudstjeneste, dåb, konfirmation, bryllup, begravelse, prædiken, sjælesorg og undervisning.


E-bog - PDF-version


Links

En lærebog for teologistuderende og andre intresserede, men også en redegørelse for fagets indhold og status i dag.