En bog om gudsbilleder på godt og ondt


Af Johannes Værge   

En imødekommende eller en straffende Gud?

Biskop Jan Lindhardt brugte det billede om danskerne, at de var som skrabelodder: Når man kradsede lidt i overfladen, kom der noget kristendom frem. Men hvilket billede af Gud gemmer der sig?

I Rygter om Gud – En bog om Gudsbilleder på godt og ondt undersøger cand.theol. og forfatter Johannes Værge, hvordan forestillinger om Gud kan bruges og misbruges. Nutidig tale om Gud kritiseres ofte for at have gjort Gud så kærlig, at han virker harmløs. En forestilling om en vattet Gud er ganske rigtigt ikke til gavn, når vi konfronteres med døden og de kræfter, der trækker os mod tilværelsens afgrunde. Men man møder også forestillinger om en hård Gud. Johannes Værge udtaler, at han skrev bogen, fordi han blev berørt af kritisk syge menneskers angst for Guds straf:

”Det berørte mig, at høre om mennesker der ved kritisk sygdom plagedes af tanker om, at det kunne være Gud, der nu straffede dem for fejltrin. Altså et billede af Gud som en, der kritisk overvåger menneskene. Undersøgelser viser, at det kan dreje sig om mennesker, der ikke ellers tænkte meget på det med Gud, eller om mennesker, der før sygdommen havde haft et positivt gudsbillede, som i krisen blev erstattet af et negativt. En forestilling om Gud, som ikke passer med de bibelske gudsbilleder.”

Rygter om Gud belyser forestillingerne om Gud ud fra bibelsk materiale og teologers udsagn fra oldkirken frem til nutiden. Også digtning og kirkekunst indgår i skildringen af, hvordan forestillinger om Gud kan bruges og misbruges. Sigtet er at tegne billeder af Gud som grænseløst imødekommende og samtidig med en tydelig myndighed, udtrykt i billeder af Gud som far, faderlig dommer og hyrde.

Johannes Værge (f. 1946) er cand.theol. fra Aarhus Universitet. Han var præst ved Københavns Domkirke fra 1988 til 2007, og var herudover tilknyttet Weekendavisen fra 1983 til 2009.